הארץ

1-ידיעות אחרונות

1-הד הקריות

מעריב

2-ידיעות אחרונות

ערי המפרץ

3-נוסף

2-נוסף

1-נוסף

6-נוסף

5-נוסף

4-נוסף

9-נוסף

8-נוסף

7-נוסף

10-נוסף